<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

A Platform Model for Distributed Narratives

Stefan Wharton

€ 7.500

Stefan Wharton dient een startsubsidieaanvraag in voor 'A Platform for Distributed Narratives'. Het voorstel behelst een onderzoek naar de haalbaarheid van een digitaal platform voor transmediale producties in Nederland. Er zal op zowel inhoudelijk, financieel als technisch vlak worden gekeken naar het ontwerp van een platform en waar deze aan moet voldoen. Het project onderzoekt de manieren waarop samenwerkingen tussen makers die via verschillende media werken, kunnen worden gefaciliteerd en samengesteld. Het onderzoek zal worden ontwikkeld in nauw overleg met Sonic Acts (Amsterdam) en Ràdio Web MACBA (Spanje). De onderzoeksresultaten zullen worden gepubliceerd in de vorm van een paper of essay via Re-Imagine Europe voor andere artiesten of culturele organisaties.