<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

A WAY OF WEARING

TING GONG

€ 23.556

Voor haar project 'A way of wearing' (A Wear-ness) gaat ontwerper Ting Gong twintig kledingstukken maken. Hierbij laat ze zich inspireren door het erfgoed en de vaardigheden van ambachtslieden afkomstig uit het Chinese platteland. Ting Gong vraagt de dragers van de kledingstukken om een verbintenis van twintig jaar met het kledingstuk aan te gaan. De drager wordt bovendien gevraagd het kledingstuk jaarlijks aan Ting Gong terug te sturen, vergezeld van een brief waarin de drager de maker vertelt over een belangrijke gebeurtenis uit het afgelopen jaar. Dit verhaal gebruikt Ting Gong op haar beurt om iets aan het kledingstuk te veranderen en een paneel met een zorgvuldig gekozen techniek te vervangen voor een paneel uit een andere stof. Het verwijderde paneel bewaart ze, samen met de brief. Ze stelt dat het kledingstuk net als je huid mee verandert met de geschiedenis van de drager. Ting Gong onderzoekt hoe een kledingstuk niet langer puur als product wordt beschouwd, waarvan net zo gemakkelijk afscheid wordt genomen als het wordt aangeschaft. Verandert de perceptie van de drager als het gedrag van en de relatie tot de maker verandert? En wat gebeurt er als je als maker voorwaarden stelt aan het verkrijgen van een kledingstuk en meer van een toekomstig eigenaar verwacht dan alleen geld? Ook wil Ting Gong met haar project traditionele ambachten onder de aandacht brengen bij een nieuw publiek door ze op een vernieuwende manier te gebruiken.

website

ting-gong.com