<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Aanfraach

KarstJanneke Rogaar

€ 7.500

Het doel van het project 'Aanfraach' is om uit te zoeken welke taalfenomenen kunnen worden belicht. De illustrator wil graag onderzoeken of de g/ch of v/f -woorden zich lenen voor een boek. Het onderzoek begint bij het verzamelen van g/ch en de v/f woorden. Vervolgens zal ze de woorden rangschikken, tekenen en kleine getekende scenes maken.