<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Aarde Bedankt

Jamie Nee Ontwerp

€ 7.500

Samen met Karel Eigenraam, bioloog en docent, werkt ontwerper Jamie Stulen aan 'Aarde bedankt', een wetenschappelijk boek over microbiologie en samenhangende biodiversiteit. Het project betreft het in beeld brengen van deze complexe wetenschap met als doel deze toegankelijk te maken en daarmee een maatschappelijke verandering in onder andere de landbouwsector teweeg te brengen. Stulen wil tijdens deze startfase onderzoeken hoe vormgeving de inhoud van het boek kan versterken. Daarnaast is het plan om de wetenschappers te ondersteunen bij het vertalen van hun onderzoek naar een breed publiek. De uitdaging voor de ontwerper zit in de zoektocht naar hoe wetenschap in beelden kan worden weergegeven. Stulen ziet mogelijkheden om verschillende vormen van kennis aan elkaar te verbinden. Het wordt volgens hem een mooie communicatieve uitdaging om de focus voor het verloop van het verhaal te bepalen. Aan het eind van dit starttraject zal er van elk katern van het boek een beeldend onderzoek liggen, dat getest is door de doelgroep en als input kan dienen voor de definitieve ontwikkelfase.

website

www.jamienee.com