<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

ABC Architectuurcentrum Haarlem

€ 15.225

Het ABC Architectuurcentrum Haarlem is al ruim 25 jaar het platform voor architectuur voor Haarlem en de regio Zuid Kennemerland. Met haar activiteiten wil de aanvrager de betekenis van ruimtelijke kwaliteit en de bewustwording daarvan stimuleren. In 2016 richt zij haar blik op de ondergrondse wereld. Hoe beïnvloedt de ondergrondse infrastructuur ons leven bovengronds? Het thema wordt belicht via lezingen, tentoonstellingen en educatieprogramma's. Onder andere archeologie, ondergrondse leidingen en constructies, tunnelbouw en aardbevingsbestendig bouwen komen aan bod. Bij de activiteiten betrekt de aanvrager lokale en landelijke organisaties.

website

www.architectuurhaarlem.nl