<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

AC Twente

€ 23.000

Het Architectuurcentrum Twente (Enschede) vraagt aan voor vier verschillende onderdelen van het jaarprogramma.
Met het project Waardecreatie binnensteden: Almelo, Hengelo, Nordhorn (D) onderzoekt het ACT hoe het kan bijdragen aan de realisatie van aantrekkelijke binnensteden in Almelo en Hengelo. ACT wil in samenwerking met Saxion Urban Studies de steden Almelo en Hengelo helpen bij het formuleren van deze nieuwe kijk om via ontwerpend onderzoek te komen tot een agenda voor ruimtelijke waardecreatie. Het programmaonderdeel Twente, regiometropool met aantrekkingskracht beoogt de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten te positioneren als onderdeel van de economische kracht van de regio. Talent is een programma waarin jonge en gevestigde ontwerpers hun visies, kennis en ervaringen delen. In 2016 is er aandacht voor senior ontwerpers, onder de naam 'Meester Ontwerpers'. Daarnaast richt het programma zich met Archi-Idols #3 op het middelbaar onderwijs, waarmee het ACT de belangstelling voor een creatieve ontwerpstudie wil aanwakkeren. Via de Forumcafe's richt het centrum zich op ruimtelijke vraagstukken in brede zin. De onderwerpen sluiten aan bij de actualiteit en de thema's die specifiek zijn voor Twente: water, energie, techniek, demografie.

website

www.architectuurcentrumtwente.nl