<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

ACN

€ 56.000

Architectuur Centrum Nijmegen wil de kwaliteit van publieke en private ruimtes in Nijmegen verhogen. Zij organiseert daarvoor activiteiten gericht op actualiteit, inhoud en kwaliteitsverbetering. Daarnaast wil het centrum netwerken van binnen en buiten de stad aan elkaar knopen rondom actuele thema's. In de special 'Het nieuwe wonen' onderzoekt het centrum aan de hand van verschillende activiteiten de veranderende opvattingen over wonen. Onderwerpen zijn onder andere gentrification, dna van een wijk en een bouwlab. Het jaarprogramma bestaat verder uit vaste activiteiten zoals filmavonden, rondleidingen en lezingen.

website

www.acn.nl