<
toekenningen

Adaptief Amsterdam

Dingeman Deijs Architects, Heren 5 architecten, Waternet en gemeente Amsterdam

€ 10.000

In Adaptief Amsterdam staat de cultuurhistorische kracht van water centraal. Via ontwerpend onderzoek gaan Dingeman Deijs en Jeroen Atteveld een methode ontwikkelen voor klimaatadaptatie waarin de historische kernwaarden van de locaties verbonden wordt aan de ingrepen die nodig zijn om deze locaties te beschermen tegen de invloed van de klimaatverandering. Door de vele opgaven rondom klimaatverandering te stapelen ontstaat er een duidelijk beeld van de uitdagingen en ziet het team kansen om oplossingsrichtingen integraal te benaderen. Drie locaties in Amsterdam gaat het team hiervoor onderzoeken: een in de zeventiende-eeuwse grachtengordel, een in De Pijp en een in de Watergraafsmeer. Tijdens de startfase worden twee rondetafelgesprekken met de gemeente en een klankbordgroep georganiseerd en worden cultuurhistorische waarden, klimatologische uitdagingen en daaraan gelieerde relevante maatschappelijke vraagstukken in kaart gebracht.