<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Aesthetics of Exclusion

Sjoerd ter Borg

€ 7.500

Sjoerd ter Borg vraagt namens een klein team van ontwerpers en onderzoekers een startsubsidie aan voor het project ‘Aesthetics of Exclusion’. Met het project onderzoeken de makers hoe computer vision en machine learning kan worden gebruikt om de esthetische veranderingen die samenhangen met gentrificatie te analyseren. Het team maakt hiervoor gebruik van de beelden van Google Streetview. Naar verwachting zal het onderzoeksproces veel vragen oproepen op zowel technisch als sociaal vlak. Daarbij wordt ook gekeken naar internationale verschillen of overeenkomsten in steden als Seoul, New York en Amsterdam.