<
toekenningen

Deelregeling Architectuur

Afscheid van de groene weduwe. Cartografie van 'Vrouwen Bouwen Wonen 1985-1995', een beweging tussen theorie en praktijk

Tussen Ruimte

€ 7.500

Evaluaties in verschillende landen laten zien dat het Europese 'Gender Mainstreaming'-beleid en de uitvoering daarvan in de architectuur en stedenbouw ontbreekt. Tussen Ruimte stelt dat dit onderwerp in het kader van de 'rechtvaardige stad' opnieuw actueel is. De aanvrager ziet dat de ontwerppraktijk achterloopt op onderzoek, terwijl daar juist de behoefte aan ontwerpcriteria, experimenten en voorbeelden wordt gesignaleerd. Daarom start ze het project 'Afscheid van de groene weduwe. Cartografie van 'Vrouwen Bouwen Wonen 1985-1995', een beweging tussen theorie en praktijk'. Het onderzoek bestaat uit de inventarisatie van persoonlijke archieven, teksten, schetsen en documenten zoals seminarreaders, notities, rapporten en notulen uit de periode 1985 – 1995. Daarnaast worden er twaalf interviews gehouden met professionals die bij VBW (Vrouwen Bouwen Wonen) betrokken waren in de jaren negentig. Tussen Ruimte bestaat uit Lidewij Tummers en Alina Simoviciute. Voor dit project werken zij samen met een internationale adviesgroep van architecten en onderzoekers. De adviesgroep bestaat uit Dr. Amy Thomas (professor History of Architecture and Urban Planning), Kerstin Kärnehull (architect, Stockholm) en Christiane Schröder (historica, Leibniz Universiteit Hannover).

website

www.tussen-ruimte.nl