<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Game

After the Maestro

Tom K Kemp

€ 13.856

'After the Maestro' is een 'interactive roleplaying game' (RPG) dat de mechaniek van een 'megagame' overneemt. Dit zijn grootschalige, multifunctionele games voor meer dan tien spelers, doorgaans gebruikt om complexe politieke gebeurtenissen in de geschiedenis te modelleren. De game positioneert zich expliciet als socialistisch, de-antropocentrisch en zelfs utopisch en probeert een toegankelijke benadering te ontwikkelen voor bijvoorbeeld grootschalig systeemdenken. Met de subsidie wil Tom Kemp regels voor spel en online publicatie ontwikkelen, werken aan de productie van materiaal, tien speelsessies ontwikkelen en een 25 minuten durende film maken ter promotie en distributie van de game.

website

tomkkemp.com