<
toekenningen

Regeling Architectuur

Agent van verandering

stichting Archiprix

€ 29.703

Stichting Archiprix wil zich positioneren als de spil tussen een nieuwe generatie architecten, stedenbouwers en landschapsontwerpers en het werkveld. Naar haar mening komen afstudeerders met uitdagende, sprankelende ideeën voor urgente opgaven die bij uitstek van belang zijn voor de vernieuwing van de beroepspraktijk. Uit een longlist van twaalf recent afgestudeerde ontwerpers zal de aanvrager zes personen selecteren met wie een korte film gemaakt zal worden. De deelnemers worden gekoppeld aan een deskundige die hun plannen duidt en verdieping geeft. Met de films wil de aanvrager de discussie in het vakgebied aanjagen en concrete mogelijkheden creëren voor het afstudeerwerk door werkgevers, opdrachtgevers en bestuurders aan te spreken. De organisatie verwacht zo'n 2.500 views per filmpje en zal voor de promotie ervan samenwerken met online platforms als ArchDaily.

website

www.archiprix.nl