<
toekenningen

Agora als Basis

Anne Makkink

€ 20.000

Anne Makkink (architect en stadmaker), Alex van de Beld (architect) en Ronald van Asselt (vastgoed strateeg) startt in samenwerking met het Friesland College een onderzoek naar de flexibele leeromgeving. Het onderzoek resulteerde in een 'Agora-model' voor het vastgoed van het Friesland College in Leeuwarden en Heerenveen. Het Agora-model bleek de mogelijkheid te bieden om verschillende ambities van het Friesland College te verbinden. In de tweede fase het ontwerpteam verdergaand of het Agora-model de juiste koers biedt voor een vastgoedstrategie van het Friesland College. Een vastgoedstrategie voor het Friesland College dient ruimte te bieden aan de volgende vier ambities: sociale verbinding met buurt en stad, fysieke relaties intern en extern, toekomstbestendigheid van het onderwijs, en sociale, economische en ecologische duurzaamheid (global goals). De resultaten van het onderzoek informeren een langtermijn vastgoedstrategie voor alle lagen van het Friesland College, die aan deze vier ambities voldoet. Het onderzoek vindt in nauwe samenwerking met het Friesland College plaats, die voor het onderzoekstraject tevens een interne projectleider aanstelt.

Dit voorstel werd geselecteerd in de Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving, als reactie op de case geformuleerd door het Friesland College.

Volg de ontwikkelingen van het project hier.