<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

AIR

€ 47.500

AIR organiseert in Rotterdam diverse activiteiten die het publieke en professionele debat over architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur stimuleren. In 2017 ligt het zwaartepunt op de verdere ontwikkeling van het Stadmakersprogramma, waarin maatschappelijke kwesties worden geagendeerd en in verband gebracht met de ontwikkeling van de stad. Daarnaast organiseert AIR een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten, waaronder: een reeks publieke debatten over architectuur en stedenbouw in Rotterdam, het AIR Stadsmakerscongres, Woorden van Beton – de samenwerking met het debatplatform Vers Beton, de Architectuurprijs, de Dag van de Architectuur en televisiereeks Verhalen van Staal en Steen. AIR is van plan om de komende jaren samenwerkingsverbanden te intensiveren en programmatische lijnen te vervlechten met die van zijn partners. Samen met het IABR, TUDelft en de Rotterdamse Veldacademie, gaat de organisatie vormgeven aan het resilienceprogramma van de Gemeente Rotterdam, dat is opgenomen in het '100 Resilient Cities' (100 RC) van de Rockefeller Foundation.

website

www.airrotterdam.eu