<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

AIR

€ 73.890

AIR zet zich in voor een vitaal Rotterdams architectuurklimaat en zorgt middels publieke debatten, lezingen, expertmeetings en ontwerpend onderzoek voor nieuwe perspectieven op de stedelijke opgaven. De organisatie zoekt daarbij voortdurend de verbinding tussen ruimtelijke en maatschappelijke stadsontwikkeling. AIR kenmerkt zich door het motto dat iedereen de stad maakt en dat professionele partijen en geëngageerde burgers verschillende rollen spelen bij de stedelijke opgaven. Door een multidisciplinaire opzet van programma te bieden en verschillende samenwerkingen aan te gaan beoogt AIR bij te dragen aan experiment en crossovers en onderzoek en reflectie aan te jagen. Ook streeft het naar een voorbeeldig opdrachtgeverschap en waarde-gedreven ontwerpoplossingen. Het activiteitenprogramma voor 2019 gaat over de zoektocht naar de 'Goede groei van de stad'. Het programma is opgebouwd langs twee agenda's. De eerste betreft 'Werken aan een vitaal architectuurklimaat' waarbinnen activiteiten zoals Rotterdam Architectuur Maand, Rotterdam Architectuurprijs en de debatreeks 'Over de stad gesproken' vallen. Ook de betrokkenheid bij de Architectuurkalender en de ontwikkeling van het Platform Ruimtelijk Ontwerp en de Virtuele online themadossiers valt onder deze agenda. De tweede agenda 'Op zoek naar de veerkrachtige stad' is opgedeeld in drie programmaonderdelen:
1. Productieve stad met de internationale prijsvraag Europan15 als hoofdactiviteit;
2. Stadmaken, met activiteiten zoals Stadmakerscongres, het Urban Living Lab Circulaire Stad, de werkplaatsen Ruimte voor Energie en Smarter Society, en de verkenning Van wie is de stad;
3. Wonen in Rotterdam, waarbinnen een vervolg wordt gegeven aan de reeks 'Over wonen gesproken' en een nieuwe woonconferentie wordt georganiseerd.
Aan het programma zijn meerdere partners betrokken waaronder Van der Leeuwkring, Stadsontwikkeling en Veldacademie.

website

www.airrotterdam.eu