<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Productontwikkeling

Aireal

Teresa van Dongen

€ 14.500

Momenteel bedraagt de uitstoot van CO2 wereldwijd een astronomische 35 GigaTon (vijftien nullen) per jaar. De hoopvolle verwachting is dat, door de energietransitie, de tot voor kort stijgende lijn van CO2 uitstoot, zich de aankomende jaren enigszins zal gaan stabiliseren. Het is echter de vraag of de stabilisatie snel genoeg zal gaan om onder de twee graden opwarming te blijven. Een belangrijk aspect in het beheersen van de opwarming is dus niet alleen het reduceren van de uitstoot maar ook het afvangen van broeikasgassen die (nog) wél uitgestoten worden. Het afvangen en omzetten van CO2 in andere waardevolle grondstoffen is een nog relatief nieuwe, maar exponentieel groeiende tak van sport. Zo veel initiatieven als er zijn om CO2 af te vangen, zo divers zijn de (ruwe) grondstoffen en materialen waarin broeikasgassen worden gefixeerd. Denk daarbij aan stenen, mineralen, bioplastics, inkt, bouwmaterialen, keramiek, maar ook spirulina, voedingsrijke eiwitten, bier etcetera. Het doel van dit project is in de eerste fase, het opzetten van een materiaal bibliotheek met (ruwe) CO2 gefixeerde grondstoffen die vergaard zijn bij een veelheid aan internationale initiatieven en onderzoeksgroepen. Voor deze fase zet Teresa van Dongen een netwerk op met interessante onderzoeksgroepen en initiatieven die zich bezighouden met het afvangen en omzetten van CO2. Van elk initiatief wordt een productsample verzameld en verwerkt in een groeiende materiaal bibliotheek die getoond wordt in de Transnatural in Amsterdam, als onderdeel van een expositie over grondstoffenwinning. In de tweede fase wordt een ontwerpvertaling gemaakt én een voedsel-experience vormgegeven waarin de kwaliteiten van de materialen, grond- en voedingsstoffen naar voren komen en centraal staan. Voor dit traject wordt een intensievere samenwerking aangegaan met een aantal van de partners die in de eerste fase een sample hebben aangeleverd. Het resultaat wordt aan het publiek getoond bij Transnatural en in de groepstentoonstelling The Unknown Mine Zone in Nieuw Dakota, Amsterdam.

website

www.teresavandongen.com