<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

All the Feels

Oana Clitan Graphic Design

€ 6.650

Voor de korte film 'All the Feels' onderzoekt Oana Clitan de wijze waarop reaction GIFs, fragmenten uit films of bestaand beeldmateriaal waarin een emotie wordt verbeeld, in online communicatie fungeren als alter-ego of vervreemding van onze emotionele zelf. De film gaat over een actrice die in voorbereiding op haar rol contact heeft met mensen uit haar leven en daarbij, wanneer het persoonlijk wordt, verzandt in interactie door middel van GIFs. Met verwijzingen en metaforen worden in het filmproject de vier voornaamste kenmerken van de reaction GIF verkend: herhaling, emotionele expressie, gelaagdheid van betekenis en het filmpersonage. Clitan gebruikt de startsubsidie voor het schrijven van het treatment en het script en het onderzoeken van verschillende visuele stijlen en technieken, waaronder live-action en digitale animatie. Ze werkt hierbij samen met animator en filmmaker Tess Martin, schrijver Koen Caris en cameraman Matija Pekic.