<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Almere Pampus: vooruit ontwikkelen van bodem, groen en blauw

One Architecture i.s.m. gemeente Almere en SMARTLAND landscape architecture

€ 28.780

Almere Pampus is een grote stedelijke ontwikkeling in de periode 2030-2050. De planningshorizon levert een bandbreedte van klimaateffecten voorbij de huidige kaders. Gemeente en MRA zien grote kansen in het vroegtijdig treffen van klimaatadaptieve natuurinclusieve en watergerelateerde maatregelen, zodat de stedelijke ontwikkeling in een klimaatrobuust gebied kan ingroeien. Ontwerpend onderzoek geeft inzicht hoe deze 'vooruitontwikkeling' van invloed is op ruimtelijke- en economische ontwikkeling en wat de beslismomenten hierbij zijn.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.

website

onearchitecture.nl