<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma

Amstelpark: Proeftuin voor het Chtuluceen

Stichting ICU2

€ 100.000

Zone2Source is een platform voor kunst, natuur en technologie in het Amstelpark in Amsterdam. Samen met kunstenaars en (bio)ontwerpers ontwikkelt Zone2Source tentoonstellingen, residenties, buitenprojecten, expedities, workshops en debatten in en rondom de glazen paviljoens in het Amstelpark, een voormalig terrein voor de internationale horticultuur tentoonstelling de Floriade.

Het activiteitenprogramma voor 2021 richt zich op de vraag hoe mensen vanuit diverse culturele achtergronden hun relatie tot natuur vormgeven; een onderbelicht aspect in het veld van de art science. Het Amstelpark wordt een Proeftuin voor het 'Chthuluceen', een alternatieve benaming voor het Antropoceen, afkomstig van Donna Haraway, die symbool staat voor het plezier en de vervlechting van al het leven. Samen met kunstenaars en ontwerpers ontwikkelt Zone2Source nieuwe verhalen, verbeeldingen en ervaringen die aansluiten bij de huidige tijdsgeest. De focus ligt op migraties van mensen en planten, culturele perspectieven op natuur-cultuurrelaties, en intersoortelijke gemeenschappen. Hiernaast werpt de organisatie haar blik op de aarde vanuit het perspectief van geologie, humuslaag en landgebruik. In 2022 bestaat het Amstelpark 50 jaar en is er een Floriade in Almere. Hiertegenover plaatst Zone2Source een schaduw-Floriade, waarin de veranderende rol van de mens binnen ecosystemen wordt onderzocht in samenwerking met verschillende partners. De voorbereiding voor dit project gaan in 2021 van start.


website