<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Publicatie

Amsterdam fietsstad

Uitgeverij Bas Lubberhuizen

€ 5.000

In internationaal opzicht heeft Amsterdam een pioniersrol vervuld als het gaat om een ruimtelijke ordening, waarin de stedelijke mobiliteit wordt gedomineerd door de fiets. Toch is nooit eerder beschreven hoe die ontwikkeling heeft plaatsgevonden, wat de betekenis ervan is voor de stad en zijn bewoners en welke betekenis die vandaag de dag heeft, zo stelt Uitgeverij Bas Lubberhuizen. In het boek 'Amsterdam fietsstad' worden de factoren die de fietsinfrastructuur hebben bepaald door auteur Fred Feddes in samenwerking met De Amsterdamse Fietsersbond gereconstrueerd. Daarnaast beschrijft het de uitdagingen die in het verschiet liggen, om te voorkomen dat de fietsstad aan zijn succes ten onder gaat. Het brengt kennis en inzichten bijeen die zullen bijdragen aan het professionele en maatschappelijke debat over de toekomstige rol van de fiets in de stad. Vanwege de keuzes die in de nabije toekomst gemaakt (moeten) worden, is dit hét moment om deze opgave te agenderen. Bovendien zullen een tentoonstelling in het Amsterdamse stadsarchief en een symposium rondom het verschijnen van de publicatie in april 2019 extra aandacht genereren voor het rijk gevulde en diverse archief van de Amsterdamse Fietsersbond. Verworvenheden die wij in Nederland als vanzelfsprekend beschouwen, zijn in veel buitenlandse steden actuele strijdpunten. Dit boek hoopt dan ook internationaal bij te dragen aan de conceptontwikkeling voor de duurzame stad van de 21ste eeuw.

website

www.lubberhuizen.nl