<
toekenningen

Anders Werken in Meerssen

Gemeente Meerssen

€ 25.000

Gemeente Meerssen heeft in een pilotproject 'Eiland in de Geul' samen met lokale partners gewerkt aan gebiedsontwikkeling van het Geuleiland. De grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie, energietransitie en het behoud van biodiversiteit waren aanleiding om dit gebied vanuit een integrale omgevingsbenadering aan te pakken, waarbij nadrukkelijk werd ingespeeld op initiatieven vanuit de samenleving. Binnen dit pilotproject is geëxperimenteerd met nieuwe samenwerkingsvormen en tevens een groot netwerk opgebouwd, bestaand uit ondernemers, verenigingen, stichtingen en gebruikers. De gemeente wil de samenwerking met lokale partners voortzetten en deze in de bredere context plaatsen van het centrum van Meerssen. Ze wil met vernieuwende en creatieve werkvormen samen met deze partijen de visie, planvorming en uitwerking voorbereiden en aanpakken. Het ontwerpbureau Pantopicon en ICIS (Universiteit Maastricht) maken hiervoor een eerste analyse. Vervolgens bereiden ontwerpers een interventie voor die met name de inwoners, ondernemers en gebruikers moet activeren. Zo zal er bijvoorbeeld een pop up 'visie-theek' in een leegstaand winkelpand ontwikkeld worden teneinde de Meerssenaren actief te betrekken bij de visievorming en de acties die daaruit voortkomen.