<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling

Angeliki Diakrousi

Ontwerper en kunstenaar Angeliki-Marina Diakrousi is afgestudeerd aan het Piet Zwart Institute in Rotterdam. Ze verhoudt zich in haar praktijk tot de onzichtbare politieke en sociale impact van technologie en onderzoekt hoe deze zich manifesteert in het publieke domein, zowel stedelijk als online. Ze beschouwt technologie niet als neutraal, maar als een middel dat vooringenomenheid en sociale ongerechtigheid reproduceert. In haar ontwerppraktijk verhoudt ze zich tot een techno-feministisch perspectief, low-tech-, hacking- en open source-praktijken, politieke audio- en radiokunst, kritische architectuurtheorie en experimenteel publiceren. Gedurende het ontwikkelingsjaar werkt Diakrousi samen aan twee projecten, 'Hunting Mosquitoes' en 'WordMord', en wil ze haar technische-, programmeer- en schrijfvaardigheden verder ontwikkelen door het volgen van relevante workshops. Begeleiding krijgt de aanvrager van curator en onderzoeker Linnea Semmerling en een nog te selecteren kunstenaar. Ze presenteert haar werk en organiseert werksessies bij onder meer het Center for Art and Urbanistics ZK/U in Berlijn, TENT en Varia in Rotterdam, Sonic Acts, TU Delft en de University of Thessaly.

website

w-i-t-m.net