<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Another Historiography

Nuijsink

€ 33.000

Architect en onderzoeker Cathelijne Nuijsink werkt aan een onderzoek dat de 'Shinkenchiku Residential Design Competition'- een langlopende internationale ideeënprijsvraag uit Japan - als casestudy neemt om antwoord te vinden op de vraag hoe architectonische ideeën de wereld rondreizen, geleidelijk transformeren, worden verworpen en/of een compleet andere gedaanten aannemen. Het centrale thema van deze prijsvraag is sinds de eerste editie in 1965 om en om bepaald door bekende Japanse en andere internationale architecten, waaronder Kenzo Tange, Arata Isozaki, Kazuyo Sejima, Richard Meier, Peter Cook, Charles Moore, Philip Johnson, Rem Koolhaas en Jean Nouvel. Daarmee is de prijsvraag volgens Nuijsink bewust opgezet als 'contact zone' om lokale en internationale architectuurideeën elkaar te laten beïnvloeden. Door de geschiedenis en de wereldwijde repercussies van deze specifieke prijsvraag te beschrijven en aan een groter theoretisch vraagstuk te koppelen wil ze een nieuwe en meer inclusieve vorm van architectuurgeschiedschrijving ontwikkelen. Het onderzoek zal resulteren in een professioneel geredigeerd manuscript dat de basis vormt van een goed ontworpen en rijk geïllustreerd boek. Dit voorstel is het resultaat van een eerder verleende startsubsidie.