<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling

Ant Eye

Productontwerpers Hanneke Klaver en Tosca Schift, beiden afgestudeerd aan de afdeling Product Design van ArtEZ in Arnhem, vormen samen het collectief Ant Eye. Hun werk beweegt zich op het snijvlak van productontwerp, performance en film en kenmerkt zich door absurditeit, transformatie, protest en verbeelding. De aanvragers willen objecten bevrijden van hun toegepaste en dienende functie. Tijdens het ontwikkeljaar start het collectief een artistiek onderzoek met als werktitel I 'Object'. Deze titel verwijst naar de visie van Ant Eye: de objecten komen in opstand. Klaver en Schift willen de stem van het object beter leren vertolken en overbrengen door zich te professionaliseren in film en storytelling en het maken van kostuums en performances. Ze willen meer kennis en ervaring opdoen in de theaterwereld en de filmindustrie en binnen deze disciplines hun netwerk uitbouwen en samenwerkingspartners vinden. Als mentor hebben ze designtheoreticus Rana Ghavami bereid gevonden hen te coachen. Daarnaast hebben ze filmmaker Douwe Dijkstra en Joris Suk, ontwerper bij Maison the Faux, als coaches benaderd. Het resultaat van het onderzoek wil Ant Eye presenteren tijdens de Dutch Design Week 2022 en het International Short Film Festival in Nijmegen.

website

www.anteye.land