<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Aorta

€ 73.800

AORTA is het platform voor de gebouwde omgeving van stad en regio Utrecht. In het jaarprogramma van 2017 richt het platform zich op de ruimtelijke vernieuwing van naoorlogse wijken. Met dit programma beoogt ze nieuwe strategieën te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan het toekomst bestendig maken van wederopbouwwijken en kennis daarover te delen. Specifiek richt zij zich op het thema gezonde verstedelijking. AORTA stelt hierbij de vraag: Welke ruimtelijke strategieën kunnen bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van bewoners en een kwalitatieve ontwikkeling van de woningmarkt versterken? Het thema wordt uitgewerkt in 12 programmaonderdelen, waarvan voor 8 subsidie wordt aangevraagd. In het onderdeel 'De Vitale Wijk' gaan multidisciplinaire teams aan de slag met een sociaal-maatschappelijke opgave. De uitkomsten worden gepresenteerd in een publieksbijeenkomst. Andere onderdelen zijn: een reizend ruimtecafé, waarin stadsmakers hun projecten presenteren; stadsdialogen, waarin maatschappelijke partijen met elkaar in gesprek gaan over een specifiek ruimtelijk vraagstuk; een filmprogramma; een serie lezingen; de Dag van de Architectuur; excursies en de Thermometer, de blog van AORTA waarvoor 3 gastredacteuren de opdracht krijgen een artikel te schrijven.

website

www.aorta.nu