<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

Arabic Type Fest

High on Type

€ 7.660

Ontwerper Vincent de Boer (ontwerpbureau High on Type) initieert het onderzoekproject 'Arabic Type Fest', waarin de praktijk en kennis van Arabische typografie en kalligrafie wordt verkend ter bevordering van de interculturele dialoog. Hij wil de publieke receptie van Arabische typografie in Nederland onderzoeken om te achterhalen hoe artistieke kenmerken van een taal weerslag vindt bij een breed publiek. Daarvoor wordt een theoretisch literatuuronderzoek gecombineerd met een ontwerpend onderzoek. Ook wordt publiek actief bij het project betrokken door de inzet van surveys, workshops en lezingen. Met dit project beoogt de ontwerper de mogelijkheden van een nieuw alfabet te verkennen en kennisuitwisseling over de Arabische typografie en kaligrafie te bevorderen. Bovendien wordt bijgedragen aan een positieve beeldvorming van de Arabische cultuur.