<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

ARCAM

€ 75.000

ARCAM is het architectuurcentrum van Amsterdam en organiseert tentoonstellingen, evenementen, lezingen en debatten voor zowel een breed als een gespecialiseerd publiek. In 2017 richt zij zich op het overkoepelende thema 'Speed Up – Slow Down'. De komende jaren heeft Amsterdam te kampen met een verwachtte groei van ruim 10 000 nieuwe bewoners per jaar. Wat betekent deze explosieve groei voor de identiteit en ruimtelijke kwaliteit van de stad? Het thema wordt verdiept in 10 onderzoekslabs, gericht op specifieke locaties in Amsterdam. Elk lab resulteert in een publiek debat, waarin een concreet ontwerpvoorstel en handelingsperspectief voor de betreffende locatie wordt gepresenteerd. Tevens staat een tentoonstelling over 50-jaar architectuurbeleid op het programma. Vanaf 2017 is ARCAM van plan om een jaarlijkse Architect in Residence te benoemen. Afwisselend wordt gekozen voor een bevlogen expert en jong talent. De Architect in Residence becommentarieert de stedelijke ontwikkelingen en draagt bij aan het jaarprogramma. Naast het thematische programma worden een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten georganiseerd zoals: de reeks winterlezingen, Dag van de Architectuur en de Amsterdamse Architectuur Prijs. ARCAM werkt samen met een groot aantal partners en betrekt ontwerpers, deskundigen, jong talent en professionals uit de ontwerp disciplines bij haar programma's.

website

www.arcam.nl