<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Architectures of Noise and Codex of (un)sound decision trees

Evelina Rajca

€ 7.500

Voor haar project 'Architectures of Noise and Codex of (un)sound decision trees' bestudeert multidisciplinair ontwerper Evelina Rajca de geschiedenis en toekomst van bodemdaling en waterpolitiek als een samenhangend systeem. Wereldwijd vormen houten palen de fundamenten waarop steden zijn gebouwd. Veranderingen in het waterpeil, door extreme klimaatveranderingen, zorgen ervoor dat deze balken sneller dan verwacht aangetast raken. Rajca wil een soort levend archief van deze palen construeren. Daarbij wil ze kijken naar verschillende bacterieculturen die de houten artefacten conserveren maar ook aantasten. Ze zal archiefonderzoek doen naar recente milieuveranderingen in relatie tot bodemdaling en zeewaterstijging. Samenwerkings- en uitwisselingspartners voor haar onderzoek zijn ESA (European Space Agency) in Italië, de Anthropocene Campus, de UNESCO leerstoel 'Water, Heritage and Sustainable Development' in Venetië en het team van Wareco en Prof. Gabri van Tussenbroek. Rajca zal haar project presenteren tijdens het Futre21Festival. Het onderzoek wordt vastgelegd in een kunstenaarsboek en een video-essay.