<
toekenningen

Regeling Architectuur → Open oproep

Architectuur Biënnale: Stories on Earth

Stichting Failed Architecture Foundation

€ 19.450

Het project 'Stories on Earth' is een poging om een nieuw narratief en design te introduceren binnen een kritisch model waarmee Failed Architecture de huidige tweesplitsing tussen mens en natuur tracht uit te dagen. De aanvrager wil het denken over radicaal andere perspectieven stimuleren, waarbij we onszelf meer zien als onderdeel van een groter systeem dat prima zonder ons kan functioneren. Ze geven de verschillende onderdelen van het systeem een stem via personificatie, en werken daarvoor met schrijvers van de Caribische eilanden. Zij kennen het landschap een speciale rol toe, waarbij ze het landschap in de literatuur een stem en narratief bieden. De kern van het project is een serie van vier events op verschillende locaties: drie in Nederland en één in Venetië. Per event wordt een specifieke locatie gekozen die vervolgens door de schrijvers en ontwerpers wordt herbekeken, waarbij perspectieven van de multispecies worden vertaald in mogelijke scenario's. Deze worden via een performance aan een publiek overgebracht. De gesprekken, uitkomsten en scenario's van de vier events worden vervolgens nog via de Failed Architecture-podcast voor een breed publiek beschikbaar gesteld.

website

failedarchitecture.com