<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

Architectuur in Nederland. Jaarboek 2019 / 2020

Stichting nai010 uitgevers

€ 19.741

'Architectuur in Nederland' is al ruim dertig jaar de etalage van de Nederlandse architectuurproductie. Het boek presenteert jaarlijks de door de onafhankelijke redactie meest opmerkelijk bevonden projecten van het kalenderjaar. Dit jaarlijkse overzicht dient hierdoor steeds opnieuw als belangrijk instrument voor het breed toegankelijk maken van Nederlandse architectuur, zowel nationaal als internationaal. De kritische reflectie op deze projecten in de vorm van essays is een essentieel onderdeel van het format. Onder het centrale thema 'Pleased to meet you' worden vier essays opgenomen. Drie daarvan worden geschreven door de redactie van het jaarboek bestaande uit Kirsten Hannema, Arna Mačkić en Teun van den Ende en één door gastessayist Adeola Enigbokan. Zij bieden niet alleen een kritisch kader waarin tendensen kunnen worden geduid, maar vormen ook een startpunt voor debat. In deze etalerende en reflecterende functies heeft 'Architectuur in Nederland' sinds de late jaren tachtig met succes jonge architecten, de vakwereld en opdrachtgevers met elkaar verbonden. De recente samenwerking met de Volkskrant en A+U Magazine over architectuur in Nederland in 2010-2020 stimuleert NAi010 haar ambities dit jaar verder uit te bouwen met een breder aanbod aan evenementen en een verdere uitwerking van de gesignaleerde thema's in woord en beeld.

website

www.nai010.com