<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Architectuur onder spanning

BRIGHT cooperatie U.A.

€ 7.500

BRIGHT stelt dat het in de discussie over de energietransitie vaak over de grote schaal gaat, terwijl er juist ook op buurtniveau door het toenemende gebruik van elektronische apparaten, verwarming, vervoer en de opwekking van stroom een grote ontwerpvraag ligt. Het gevolg is namelijk dat de elektriciteitsinfrastructuur moet worden verzwaard en uitgebreid, waardoor er een factor twee tot vijf meer transformatorhuisjes nodig zijn die in de schaarse openbare ruimte moet worden ingepast. Door middel van een ontwerpend onderzoek wil BRIGHT uitzoeken in hoeverre het mogelijk is deze ontwerpvraag te koppelen aan andere maatschappelijke opgaven, zoals vergroening van steden om klimaatverandering op te vangen, ruimte voor meer beweging door sport spel en ontspanning, of het combineren van energie-, laad- en parkeerinfrastructuur. Zo dient het resultaat idealiter een bijdrage te leveren aan de publieke ruimte en het leven dat daar plaatsvindt. Tijdens de startfase gaat de aanvrager verkennen wat nodig is om ontwerpers en ontwerpaandacht toe te voegen aan een opgave die nu vooral technisch wordt benaderd. Dit bestaat uit een ordening en analyse van bestaande informatie, ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden en stedenbouwkundig onderzoek. Hiervoor wordt binnen verschillende workshops samengewerkt met Alliander en de gemeente Amsterdam.

website

bright.coop