<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Architectuurcentrum Aorta

€ 76.000

AORTA is een onafhankelijk platform voor de (on)gebouwde omgeving van stad en regio Utrecht. In het jaarprogramma van 2016 richt AORTA zich op de vraag hoe in Utrecht, rekening houdend met een forse groei van de bevolking, een woonklimaat en woningvoorraad kan worden gerealiseerd, passend bij de uiteenlopende leefstijlen en levensstadia van bewoners. Daarnaast vraagt AORTA zich af hoe deze ontwikkeling te koppelen is aan de ambities op het vlak van duurzaamheid en bewonersparticipatie. Drie teams, bestaande uit ontwerpers, ingenieurs, innovators, open data specialisten, kunstenaars, belangenbehartigers en bewoners, gaan een jaar lang aan de slag met deze vragen. De teams worden via expertmeetings, een online kennisportal, excursies, citytalks en ateliers gevoed met informatie. Aan het einde van het jaar bundelt de aanvrager de resultaten in een online publicatie en maakt zij deze ook inzichtelijk via een manifestatie. Daarnaast organiseert AORTA jaarlijks terugkerende activiteiten gericht op de actualiteit en een breed publiek. In het jaarprogramma werkt AORTA onder andere samen met lokale kennispartners, ontwerpbureaus, overheden en woningcorporaties.

website

www.aorta.nu