<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Architectuurcentrum CASA

€ 45.000

Architectuurcentrum CASA is een platform voor Arnhemse stedelijke en landschappelijke ontwikkeling. CASA's activiteiten zijn deels gericht op een specifiek vakpubliek en deels op een bredere doelgroep in de stad. In het jaarprogramma 2019 gaat het centrum op zoek naar de (on)mogelijkheid van idealistische, innovatieve en visionaire architectuur en stedenbouw anno nu. Hiermee sluit ze aan bij het feit dat het honderd jaar geleden is dat het Bauhaus werd opgericht. Onder de noemer NUTOPIA organiseert CASA een reeks aan bijeenkomsten, workshops en presentaties elk met een eigen thema en doelgroep. Samenwerkingspartners bestaan uit diverse culturele instellingen uit de omgeving, ArtEZ, Hogeschool Van Hall Larenstein, Le Far West Landschapsarchitectuur en de gemeente Arnhem.

website

www.casa-arnhem.nl