<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Architectuurcentrum Makeblijde

€ 18.443

Architectuurcentrum Makeblijde is een onafhankelijk centrum voor Architectuur en Landschap in Houten. Het architectuurcentrum biedt een programma van werkbijeenkomsten, debatten, ontwerpend onderzoek en lezingen rondom actuele thema's betreffende ruimtelijke ordening. Daarbij richten zij zich zowel op een professioneel als op een algemeen publiek. De activiteiten voor 2016 staan in het thema van “ontwerpen voor gezondheid”. Het programma bestaat uit een serie bijeenkomsten, excursies en een seminar over 'governance van ontwerpen voor gezondheid'. Daarnaast is er een casestudy waarbij een omgevingsplan voor de Molenzoom in Houten wordt ontwikkeld.

website

www.architectuurcentrummakeblijde.nl