<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Architectuurcentrum Nijmegen

€ 56.600

Het Architectuurcentrum Nijmegen presenteert een jaarprogramma rond het toekomstbestendig transformeren van de stad. Nijmegen moet net als andere steden vooruitkijken en een eigenzinnig antwoord vinden op de uitdagingen van onze tijd: de alarmerende impact van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, uitputting van onze grondstoffen en de eenzijdige benadering van onze voedselproductie. Daarom onderzoekt het centrum in 2020 welke kansen de huidige crises nu kunnen bieden in de special: A Sunny Afternoon. A Sunny Afternoon is als een complete serie opgezet, maar alle programmaonderdelen (over o.a. stadsklimaat, het Antropoceen, voedselproductie, het verticale stadslandschap en energiebewust tuinieren) zijn los te bezoeken. Het doel is concrete oplossingen en interventies aan te brengen, bijzondere invalshoeken te bieden en discussie aan te jagen over het toekomstbestendig inrichten van de stad Nijmegen. In samenwerking met oa Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving (Stieneo), Het Gilde en Open Monumentendag/ European Heritage Days organiseert het ACN de Week van de Wederopbouw. Een manifestatie over de gebeurtenissen toen en de opgaven van nu. Voor overige programmaonderdelen werkt het ACN samen met de Radboud Universiteit, CASA Arnhem en NextCity.

website

www.architectuurcentrumnijmegen.nl