<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Programma

Architectuurcentrum Rondeel

€ 50.475

Architectuurcentrum Rondeel (Deventer) beschouwt ruimtelijke kwaliteit als motor van de transitie van landschap, steden en dorpen en vervult bijgevolg een essentiële rol in het welbevinden van burgers. Door middel van het organiseren van lokale initiatieven met burgers, culturele partners, scholen en bedrijfsleven zette Rondeel zich de afgelopen jaren in om de leefbaarheid in Deventer te verhogen, telkens rondom een jaarlijks thema. In 2017 is het thema 'de ruimtelijke impact van energietransitie' dat onderzocht wordt vanuit drie ruimtelijke invalshoeken rood, grijs en groen – respectievelijk het gebouw, de stad en het landschap. Hiervoor zet Rondeel haar huidige samenwerkingen voort en gaat ze op zoek naar grotere samenwerkingspartners om de impact te vergroten.

website

www.rondeeldeventer.nl