<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Architectuurcentrum Rondeel, Deventer

€ 51.400

Architectuurcentrum Rondeel is een platform voor discussie, debat en kennisuitwisseling over ruimtelijk ontwerpen. In 2018 organiseert Rondeel een jaarprogramma met als thema 'de digitale transitie'. Zij stelt dat de voortschrijdende digitalisering van grote invloed is op de stad en de beleving van de stad. In tegenstelling tot andere onderwerpen die het centrum eerder aankaartte, zoals de energietransitie, krijgt de digitalisering nog onvoldoende aandacht in de samenleving en de lokale politiek. Debat en interactiviteit staat centraal. Het programma richt zich op ruimtelijke aspecten van de digitalisering.

website

www.rondeeldeventer.nl