<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Architectuurcentrum Twente (ACT)

€ 34.353

Architectuurcentrum Twente (ACT) wil zich met haar jaarprogramma voor 2017 positioneren als onafhankelijk kennisplatform voor de leefomgeving. Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten, waaronder lezingen, thema-avonden, de architectuurgids Enschede en tentoonstelling van jong talent, richt de organisatie zich op het thema: “Landschapsmetropool Twente”. Het thema wordt uitgewerkt in 6 bijeenkomsten waarin Twentse initiatieven samen met coproducenten in gesprek gaan over vraagstukken, zoals: de groene metropool, circulaire economie en innovatie in de regio. Voor elke bijeenkomst wordt een landelijke expert uitgenodigd om een essay te schrijven en het onderwerp te introduceren in een lezing. Het traject wordt afgesloten met een publicatie waarin de essays en resultaten van de bijeenkomsten wordt gebundeld. ACT beoogt met dit programma niet alleen het debat over ruimtelijke ontwikkeling te stimuleren, maar ook om nieuwe vormen van samenwerking te bewerkstelligen die bijdragen aan welzijn en welvaart in de regio.

website

www.architectuurcentrumtwente.nl