<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

Architectuurfilms uit het archief

Gratwanderung

€ 7.500

Film heeft een belangrijke rol gespeeld in de architectuurgeschiedenis. Maar over films in architectuurcollecties is nog relatief weinig bekend, zo stelt Mélanie van der Hoorn. Een verkenningstocht langs architectuurmusea in Europa, de Verenigde Staten en Canada maakt duidelijk dat film in deze collecties niet centraal staat: de focus ligt op conventioneler materiaal zoals tekeningen en maquettes. Inmiddels kan de architectuurfotografie op veel erkenning rekenen, maar de aandacht voor film staat hiermee nog altijd in schril contrast. Daar zijn allerlei technische redenen voor aan te wijzen, maar het is ook zo dat de relevantie van films in deze collecties op dit moment simpelweg nog onvoldoende wordt waargenomen. Van der Hoorn start daarom met een project waarin zij onderzoekt op welke manier films kunnen bijdragen aan onze kennis en waarneming van de architectuurgeschiedenis. De startfase resulteert in een inventarisatie van diverse Nederlandse archieven, een publicatie in een architectuurvakblad en presentatie daarvan op het ICAM-congres in 2020 en een verkenning van mogelijkheden voor onderzoek, kennisverspreiding en Video-On-Demand (VOD) binnen een internationaal samenwerkingsverband dat nu naar aanleiding van een eerder project van de ETH Zurich wordt geïnitieerd.

website

www.gratwanderung.nl