<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Archival Fluidity | De Aardappeloproer

Roosje Verschoor

€ 7.482

Volgens Roosje Verschoor zijn de meeste archieven digitaal, met een gebrek aan materialiteit als gevolg. Dit zorgt voor afstandelijkheid en bemoeilijkt de oriëntatie. In dit project fungeren de gebeurtenissen van de Aardappeloproer als input om een kaartapplicatie te ontwikkelen die de geschiedenis in de stad situeert en daarmee de tactiliteit van het archiefonderzoek vergroot. Online worden de belangrijke momenten en bewegingen van de Aardappeloproer op een ruimtelijke, toegankelijke manier in kaart gebracht. In de startfase zullen Roosje Verschoor (kunstenaar), Hay Kranen (programmeur), David Henrichs (schrijver) en Mustafa Kandaz (illustrator) samen toewerken naar een prototype. Ook zal contact worden gelegd met een aantal (archief)instellingen voor de historische en digitale input.

website

roosjeverschoor.com