<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Archive Japan

Cathelijne Nuijsink

€ 7.500

Met Archive Japan bevraagt architectuurcriticus Cathelijne Nuijsink de hedendaagse receptie van architectuur via online media. Door het grote aanbod van online communicatie forums ziet Nuijsink een vluchtige beeldverspreiding leiden tot een kwalitatieve verarming van informatieoverdracht over architectuur. Ze stelt dat de ideeën en verhalen achter het gerealiseerde bouwwerk essentieel zijn voor een goede architectuurbeschouwing. Met hedendaagse Japanse architectuur als casestudie onderzoekt de aanvrager hoe architectonische concepten zijn ontstaan, zijn omgezet in concrete bouwprojecten en welke betekenis deze concepten en gebouwen krijgen door interactie met een internationale context. Hiervoor stoelt Nuijsink op een uitgebreid eigen archief aan interviews van haar met gevestigde en jonge Japanse architecten. De interviews vormen de basis voor een uitgebreide publicatie met daarin een inleidend essay dat de ontwikkelingen van, en de kruisbestuivingen tussen, de verschillende ontwerpconcepten van Japanse architecten aankaart, alsook de architectonische concepten en inspiraties verbindt met sociaal, economische en demografische ontwikkelingen in Japan. Tijdens het project wordt de aanvrager bijgestaan door een klankbordgroep met internationale experts uit zowel de academische wereld als de ontwerpende sector.

website

www.cathelijnenuijsink.com