<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Programma

Archives of Discontent

Stichting Cool Mediators

€ 20.000

Stichting Cool Mediators ontvangt subsidie voor het project 'Archives of Discontent'. Centraal in het project staat het onderzoek naar de relatie tussen grootschalige (digitale) archieven en collectieve uitingen van maatschappelijk ongenoegen. Er is bijzondere aandacht voor de rol die creatieve ontwerpers en kunstenaars hierin kunnen spelen. Het project valt uiteen in twee onderdelen: een doorontwikkeling van het documentatieplatform 'Tactical Media Files' en de organisatie van een publieksprogramma met een tentoonstelling, internationale conferentie een serie publieke presentaties. Hiervoor zullen drie installaties worden ontwikkeld gebaseerd op de 'Tactical Media Files' zelf, het 'bak.ma' initiatief uit Turkije en het project 'Vox Populi' van de Libanees/Egyptische kunstenares Lara Baladi. Samenwerkingspartners zijn Marien van der Heijden van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam) en Klaas Kuitenbrouwer van Het Nieuwe Instituut (Rotterdam). Professor David Garcia (Research Professor for Media Art and Activism, University of the Arts, London) geeft inhoudelijk advies.