<
toekenningen

Digital Heritage x Public → Productontwikkeling

Artifacts of Memory

Superposition

€ 40.000

Superposition onderzoekt binnen 'Artifacts of Memory' hoe gedistribueerde erfgoedobjecten door middel van overeenkomstige vormen, vlakken en lijnen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Met 'Artifacts of Memory' kan de gebruiker op een taal- en thema overstijgende manier zoekopdrachten uitvoeren en zelf nieuwe verhalen samenstellen door objecten uit uiteenlopende erfgoedinstellingen aaneen te schakelen. Superposition werkt hiervoor samen met RHC Groninger Archieven, het Gelders Archief en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De beoogde impact is om door middel van augmented reality (AR) een unieke en laagdrempelige gebruikerservaring te creëren waarmee een breed publiek op een speelse manier door het rijke landschap van het digitale audiovisuele erfgoed kan navigeren. De makers ambiëren de technologie en bevindingen van dit project uiteindelijk beschikbaar te stellen voor de hele ontwerp- en erfgoedsector. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van € 9.960.