<
toekenningen

Arvid & Marie

Arvid Jense & Marie Caye

€ 6.000

Arvid Jense (industrieel ontwerper) & Marie Caye (productontwerper) werken aan een muziekinstrument voor- en in co-creatie met mensen met een beperking. Het instrument is bedoeld als muziektherapie voor mensen met een mentale of fysieke beperking. De 'Toonpad' is gemakkelijk te bespelen en heeft tegelijkertijd voldoende diepte om ook door professionele muzikanten te worden gebruikt. Tijdens hun residency bij zorgorganisatie Reinaerde zijn Arvid & Marie van plan om samen met een aantal bewoners van Reinaerde nieuwe vormen voor het instrument te ontwikkelen, waarin plasticafval wordt hergebruikt.

website

www.arvidandmarie.com