<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Atelier Feldwerk

Jongeriuslab

€ 7.500

Jongeriuslab stelt dat ontwerpers met een actieve praktijk een lacune op het gebied van coaching, inhoudelijke reflectie en artistieke verdieping ervaren. Volgens Jongeriuslab wordt de maatschappelijke kracht van ontwerp een zwakte als aandacht voor de culturele dimensie, voor de autonome vraagstelling, spel en experimenteel onderzoek wegvallen of ondergesneeuwd raken. Dat verschraalt de sector en doet talent tekort. Met een nieuw initiatief wil Jongeriuslab hier meer aandacht voor genereren aan de hand van een residency-model, dat begeleiding en netwerkmogelijkheden biedt (met een mogelijke fysieke locatie in Arnhem). Met een startsubsidie worden mogelijke formats en haalbaarheid van het initiatief onderzocht. Het vooronderzoek bestaat uit een verkenning van het veld, de doelgroep en het netwerk. Jongeriuslab wil het initiatief toetsen en concretiseren naar behoefte, mogelijkheden en randvoorwaarden. Het onderzoek brengt wensen en voetangels in kaart, biedt zicht op programma, structuur en methodiek en bevat een financiële analyse. Daarop zal een keuze volgen voor een model dat een goed perspectief kan bieden en start de voorbereiding van een piloteditie of vervolgtraject.

website

www.jongeriuslab.com