<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Atelier Ruit Rotterdam

BVR Adviseurs i.s.m. Gemeente Rotterdam

€ 25.239

Atelier Ruit Rotterdam is een ontwerpend onderzoek om van een infrastructureel probleem in de agglomeratie van Rotterdam, een kansrijk perspectief te schetsen voor een toekomstbestendige, bereikbare en groeiende stad. Dit door op systeem-, gebieds- én locatieniveau te ontwerpen. Door te denken in kansen en het veranderen van de mindset over vervuilende en monofunctionele snelwegen, ontstaat ruimte voor de benadering van de snelwegomgeving als stad.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1.

website

www.bvr.nl