<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

Atlas of Lost Finds

Unfold

€ 21.610

Op 2 september 2018 werd een van 's werelds grootste natuurhistorische collecties verwoest. Een brand in het Museu Nacional in Rio de Janeiro legde meer dan negentig procent van de twintig miljoen objecten die het museum bezat in de as. Het herinnert ons aan de kwetsbaarheid van cultureel erfgoed. Maar hoewel een zeer beperkt aantal objecten uit de as is gehaald, is er ook hoop op het feit dat honderden van deze verloren objecten in de jaren voorafgaand aan de brand 3D-gedigitaliseerd zijn met behulp van oppervlakte- en CT-scans. Dit gegeven bracht Unfold ertoe het meerjarig onderzoeksproject 'Atlas of Lost Finds' te starten. De Antwerpse ontwerpstudio werkt hiervoor samen met het Museu Nacional Lab for Processing of Digital Image. Het project is opgezet rond verschillende casussen – voor nu vier –, waarbij telkens één specifiek verloren gegaan artefact centraal staat. De centrale vraag daarbij: Hoe kun je met het digitale geheugen van dit object omgaan door middel van een 're-materialisatie'? Hierbij speelt ook contextualisering een rol en zullen kwesties als repatriëring en dekolonisatie, de intellectuele waarde van data en het object als bemiddelaar aan bod komen. Zo zal zowel een theoretisch resultaat voor specialisten worden gegenereerd, als visueel boeiende artefacten en documentatie die deze grotere onderwerpen voor een algemeen publiek openen. Uiteindelijk is het doel van het project om nieuwe scenario's en strategieën te bedenken en te generaliseren voor het omgaan met zowel de digitalisering als de hermaterialisering van cultureel erfgoed die toepasbaar zijn op andere collecties. In het project wordt intensief samengewerkt met ontwerpers, archeologen, curatoren en onderzoekers uit verschillende velden. Het kernteam van het project bestaat uit drie vormgevers, een onderzoeker en een paleontoloog. Daarnaast worden verschillende specialisten betrokken zoals technische keramisten, kunstenaars, curatoren en museale instellingen.

website

www.unfold.be