<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Atlas of Lost Finds

Unfold

€ 7.500

Met 'Atlas of Lost Finds' wil Unfold een tweejarig onderzoeksproject opzetten naar de wijze waarop digitale data van verloren gegane artefacten uit het Museu Nacional in Rio de Janeiro op een zinvolle manier gebruikt kan worden. Na de brand in september 2018 is 90% van de collectie, bestaande uit twintig miljoen artefacten, verwoest. In de jaren voor de brand is een groot aantal van deze artefacten gescand. Unfolds stelt zich de vraag of er een manier is om deze 'schimmen' van de collectie te gebruiken om nieuwe objecten te realiseren. Hoe kan er waarde en kennis worden toegekend aan een object dat niet meer bestaat? Aan de hand van een aantal casussen wil Unfold methodologieën, strategieën en visies ontwikkelen die het Museu Nacional, maar ook andere musea, kunnen helpen om met digitale data tot waardevolle projecten te komen. Voor de eerste casus, een Pre-Columbiaanse jaguar-vaas, heeft Unfold haar netwerk van ontwerpers en kunstenaars opgeroepen het gescande artefact te re-materialiseren in een betekenisvolle kopie. De startsubsidie wil Unfold gebruiken voor vooronderzoek, waarbij voor de verschillende casussen wordt gezocht naar partners en financiële middelen.