<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Onderzoek

Atom Chasm

Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand

€ 15.000

Evelina Domnitch en Dmitry Gelfand ontvangen een bijdrage voor het project 'Atom Chasm'. Het kunstenaarsduo werk vanuit een breed Europees kennisnetwerk aan een artistieke installatie op atomair niveau. In de installatie wordt een individueel atoom met behulp van optische instrumenten zichtbaar gemaakt in de ruimte. De makers streven naar een immersieve een-op-een ervaring. De paradoxale eigenschappen en het gedrag van materie op dit niveau is zo paradoxaal dat het vraagt om een moment van innerlijke reflectie. Nanotechnologie toont aan dat er grenzen zijn aan wat de mens kan begrijpen, dit leidt tot filosofische beschouwingen. Het project wordt ondersteund vanuit NWO en het Science, Technology and the Arts (STARTS) programma van de Europese Unie. Het zal onder meer getoond worden in het Centre Pompidou, Ars Electronica en TodaysArt.

website

www.portablepalace.com