<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Publicatie

Au!

Karst-Janneke Rogaar

€ 14.110

Illustrator Karst-Janneke Rogaar ontwikkelt het boek 'Au', een boek met tekst en prenten waar alle woorden met 'au' uit de Nederlandse taal een plek krijgen en waar geen enkele 'ou' in staat. Eerder verscheen het boek 'Keizer Ei', wat haar debuut als schrijver was. Het is een kinderboek met prenten waarin alle woorden met 'ei' staan. Naar aanleiding van een voorbeeld uit haar eigen jeugd heeft het op een beeldende manier verwerven van taal nu haar aandacht als illustrator en is ze begonnen aan een project waarbij specifieke taaleigenaardigheden op een beeldende manier aangeleerd kunnen worden. Tegelijk beoogt Rogaar hiermee haar artistieke praktijk te ontwikkelen. Ze wil een aantrekkelijk, niet-schools en grappig boek maken, waar kinderen graag in lezen en kijken en dat een prikkelend alternatief biedt voor gangbare schoolmethodes, met als doel dat je na het lezen nooit meer hoeft twijfelen welke 'au' of 'ou' je moet gebruiken.

website

karst-janneke.com