<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Onderzoek

Back to Black

Studio Claudy Jongstra

€ 20.820

Studio Claudy Jongstra onderzoekt oude recepten voor het vervaardigen van verf in de kleur zwart, zoals die gebruikt werden in de Vlaamse schilderkunst in de vijftiende en zestiende eeuw. Ook worden de recepten uitgevoerd. Hierbij worden vragen gesteld of hedendaagse kunstenaars de oude recepten nog kunnen uitvoeren, of dezelfde artistieke kwaliteit wordt bereikt als toen en hoe de opgedane kennis kan worden ingezet voor het vernieuwen of versterken van de huidige ontwerppraktijk. In de Nederlandse en Vlaamse 'hofsteden' speelden kleuren een belangrijke rol. Het Bourgondische Mechelen kende veel kennis en vakmanschap op het gebied van gekleurd textiel, polychrome beelden, boekkunst en schilderkunst. Kleurkennis en kleurenregisters werden bijvoorbeeld strategisch ingezet voor politieke doeleinden. Het zwart verven stond in hoog aanzien en zwarte kleding werd gezien als teken van gezag, wat terug te zien is in de portretkunst van de Lage Landen uit die tijd. Het onderzoek omvat drie pijlers: kunsthistorisch-technologisch onderzoek, onderzoek naar kleurtaal, kennis en – beleving voor makers, gebruikers en waarnemers van kleur en het heruitvoeren en interpreteren van oude recepten. Hierin staat de dialoog tussen het heden en verleden steeds centraal. De subsidie wordt ingezet voor de derde pijler. De resultaten uit het onderzoeksproject krijgen vorm in een installatie in het museum Hof van Busleyden in Mechelen, dat in de zomer van 2019 te zien zal zijn. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het onderzoeksproject Artechne van Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

website

www.claudyjongstra.com